ناظرین کشاورزی http://estekhdamnazerin.mihanblog.com 2017-02-15T17:03:34+01:00 text/html 2017-02-15T09:46:54+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * سابقه خدمت حق التدریسی‌های استخدامی آموزش و پرورش محاسبه می‌شود http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1221 text/html 2017-02-15T09:45:21+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * افزایش 60% حقوق پرسنل دستگاه‌های مناطق محروم http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1220 <div align="center"><br><br><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1395/11/26/756249_428.jpg" alt="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1395/11/26/756249_428.jpg"></div> text/html 2017-02-13T16:13:07+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * ابلاغیه دستورالعمل نیازسنجی دوره های آموزشی سال 1396 http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1219 text/html 2017-02-13T03:19:48+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * عیدی کارمندان دولت بسیار کم و بی‌ارزش است/پرداخت حقوق اسفند کارکنان دولت تا بیستم ماه http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1218 <div align="center"><br><br><br><img class="" alt="خبرگزاری فارس: عیدی کارمندان دولت بسیار کم و بی‌ارزش است/پرداخت حقوق اسفند کارکنان دولت تا بیستم ماه/ یارانه اسفند زودتر پرداخت می‌شود" title="خبرگزاری فارس: عیدی کارمندان دولت بسیار کم و بی‌ارزش است/پرداخت حقوق اسفند کارکنان دولت تا بیستم ماه/ یارانه اسفند زودتر پرداخت می‌شود" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/31/13950331000469_PhotoA.jpg" width="250" height="150"></div> text/html 2017-02-12T09:42:02+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * یک هزار قلم سموم کشاورزی بی‌کیفیت حذف شد/نظارت الکترونیک بر مزارع کشور http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1217 <div align="center"><br><br><br><br><img class="" alt="خبرگزاری فارس: یک هزار قلم سموم کشاورزی بی‌کیفیت حذف شد/نظارت الکترونیک بر مزارع کشور" title="خبرگزاری فارس: یک هزار قلم سموم کشاورزی بی‌کیفیت حذف شد/نظارت الکترونیک بر مزارع کشور" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/12/06/13921206000078_PhotoA.jpg" width="250" height="150"></div> text/html 2017-02-09T05:09:02+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * مراحل صدور حکم رسمی آزمایشی و کد مستخدمی http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1216 text/html 2017-02-07T06:46:17+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * عیدی کارمندان دولت همزمان با حقوق بهمن ماه پرداخت می‌شود http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1215 <div align="center"><br><br><img class="" alt="خبرگزاری فارس: عیدی کارمندان دولت همزمان با حقوق بهمن ماه پرداخت می‌شود/ اگر روحانی برای انتخابات نیاید عروسی جریان مخالف خواهد بود/ تحریم‌های ایران علیه آمریکا باید سنجیده باشد" title="خبرگزاری فارس: عیدی کارمندان دولت همزمان با حقوق بهمن ماه پرداخت می‌شود/ اگر روحانی برای انتخابات نیاید عروسی جریان مخالف خواهد بود/ تحریم‌های ایران علیه آمریکا باید سنجیده باشد" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/07/13/13950713000280_PhotoA.jpg" width="250" height="150"></div> text/html 2017-02-04T06:18:07+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * مروری بر روند استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1214 <br><div align="center"><font size="3"><br></font></div> text/html 2017-02-01T09:28:20+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * عملی شدن احتساب سوابق نظارت در برخی استان ها http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1213 text/html 2017-02-01T07:11:02+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * مهلت اصلاح اطلاعات پرسنلی كاركنان برای انجام نیازسنجی و تهیه تقویم آموزشی سال 1396 اعلام گردید. http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1212 text/html 2017-01-31T16:25:53+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * مصرف سالانه 25 هزار تن سم کشاورزی در باغ‌های کشور http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1211 <div align="center"><br><br><img class="" alt="خبرگزاری فارس: مصرف سالانه 25 هزار تن سم کشاورزی در باغ‌های کشور" title="خبرگزاری فارس: مصرف سالانه 25 هزار تن سم کشاورزی در باغ‌های کشور" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/04/31/13940431000510_PhotoA.jpg" width="250" height="150"></div> text/html 2017-01-31T06:11:25+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * پیشنهاد خرید گندم براساس میزان پروتئین http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1210 <div align="center"><br><br><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/02/21/13950221001096_PhotoA.jpg" alt="گندمگندم" title="گندمگندم" width="283" height="170"></div> text/html 2017-01-31T05:58:05+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * جدیدترین شبکه اجتماعی محتوا محور http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1209 <br> text/html 2017-01-30T12:20:46+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * یازدهم بهمن ، دومین سالگرد استخدام بر همه همکاران مبارکباد* http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1204 <div align="center"><br><img class="irc_mut itJlfQ_Z2X8Y-HwpH6ZlgJaI" alt="Image result for ‫مبارک‬‎" src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTewlTp2jcy2GtV_OUJJKja8FVHP_nmvXuIQ21T6S-bQ8cpHk4A" style="margin-top: 94px;" width="336" height="144"><br><br><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">11/11<br>&nbsp;روز محبت و ایثار روز شمع بودن و فداکاری روز غرور همه ما</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;مبارکتاااااااااااان </font><br><font color="#FF0000">در دامه مطلب دلنوشته برخی همکاران را میخوانیم...</font></b></font></div> text/html 2017-01-30T11:24:13+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * طرح پهنه بندی کشاورزی به واسطه ورود دانش به عرصه و ارتقای کمی و کیفی تولید همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی است http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1205