ناظرین کشاورزی http://estekhdamnazerin.mihanblog.com 2017-10-21T14:21:30+01:00 text/html 2017-10-21T04:56:35+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * دستورالعمل اجرای دوره های آموزش عملی در حوزه تولیدات گلخانه ای http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1290 <br> text/html 2017-10-21T04:53:18+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * برنامه آموزشی هشت روزه كشت كلزا http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1289 text/html 2017-10-12T01:53:07+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * آغاز سرشماری زنبورستان ها http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1288 <br> text/html 2017-10-11T01:14:11+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * حذف تبصره ده سال خدمت در مراکز خدمات http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1287 text/html 2017-10-08T12:01:59+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * نمایندگان مردم در خانه ملت با دو فوریت استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی تا پایان سال ۹۷ را موافقت کردند. http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1286 text/html 2017-10-08T03:43:23+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * آینده مبهم در افزایش حقوق کارکنان http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1285 text/html 2017-10-07T05:18:12+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * دستورالعمل تکمیل اطلاعات آمارگیری سراسری زنبورستان ها http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1284 text/html 2017-10-04T06:36:25+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * تائید و اعمال مدارک ادامه تحصیل کارکنان سازمان در مقطع کاردانی و کارشناسی http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1283 text/html 2017-09-24T03:33:17+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * دوره های آموزشی استان گیلان http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1280 text/html 2017-09-21T12:47:54+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * تغییرات مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1279 text/html 2017-09-19T23:17:34+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * عدم ثبت نمرات دوره های مجازی فناوری اطلاعات http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1278 text/html 2017-09-16T01:33:13+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * تمدید زمان کلاس مجازی (استان مازندران) http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1277 text/html 2017-09-13T03:17:32+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * فراخوان شرکت در دوره آموزشی بانوان جدید الاستخدام http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1276 text/html 2017-09-13T03:13:25+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * ‍ 75 رقم جدید گیاهی و 70 آفت کش در استان اردبیل تولید شد http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1275 text/html 2017-09-10T01:29:52+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * تجلیل از کارشناس زن جهاد کشاورزی استان اردبیل به عنوان مروج نمونه کشوری http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1274