ناظرین کشاورزی http://estekhdamnazerin.mihanblog.com 2017-01-23T18:47:11+01:00 text/html 2017-01-23T12:43:57+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * ابلاغ صدور حکم رسمی آزمایشی به سازمان ها http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1200 text/html 2017-01-23T11:47:32+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * آخرین مهلت چاپ گواهینامه ضمن خدمت کارکنان دستگاه های دولتی http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1201 text/html 2017-01-21T19:06:12+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * عیدی امسال کارمندان تعیین شد http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1198 <div align="center"><br><br><img src="http://media.qudsonline.ir/d/2017/01/21/3/677491.jpg" alt="پول" class="" title="عیدی امسال کارمندان تعیین شد" itemprop="image"></div> text/html 2017-01-20T07:08:04+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * تسلیت http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1197 <div align="center"><img src="http://s2.picofile.com/file/8283100176/photo_2017_01_20_10_39_41.jpg" alt="http://s2.picofile.com/file/8283100176/photo_2017_01_20_10_39_41.jpg" class="shrinkToFit" width="259" height="217"></div> text/html 2017-01-19T20:06:15+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * فراخوان استخدام http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1196 text/html 2017-01-17T20:23:36+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * صدور گواهینامه ۲۸ ساعت ضمن خدمت کارکنان دولت ویژه آزمون "به سوی فهم قرآن" http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1194 text/html 2017-01-17T04:37:29+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * صدور اولین حکم رسمی آزمایشی در استان کرمان http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1192 text/html 2017-01-17T04:28:08+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، مفاد ماده ۴۵ لایحه برنامه ششم توسعه را به تصویب رساندند. http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1195 text/html 2017-01-17T03:43:40+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * ابلاغ صدور احکام رسمی http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1193 text/html 2017-01-16T08:11:02+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * فیلیپین در حال آزمایش کیفیت سیب ایران برای واردات http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1191 <div align="center"><br><br><br><img class="" alt="خبرگزاری فارس: فیلیپین در حال آزمایش کیفیت سیب ایران برای واردات" title="خبرگزاری فارس: فیلیپین در حال آزمایش کیفیت سیب ایران برای واردات" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/10/05/13951005000456_PhotoA.jpg" width="250" height="150"></div> text/html 2017-01-15T13:24:05+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * مرخصی 2 هفته ای برای پدران در زمان فرزندآوری همسر http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1190 <div align="center"><br><br><br><img class="" alt="خبرگزاری فارس: مرخصی 2 هفته ای برای پدران در زمان فرزندآوری همسر" title="خبرگزاری فارس: مرخصی 2 هفته ای برای پدران در زمان فرزندآوری همسر" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/10/15/13951015000270_PhotoA.jpg" width="250" height="150"></div> text/html 2017-01-15T13:18:38+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * پرداخت کمک بلاعوض به باغداران خسارت‌دیده تا 2 هفته آینده http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1189 <div align="center"><br><br><br><img class="" alt="خبرگزاری فارس: پرداخت کمک بلاعوض به باغداران خسارت‌دیده تا 2 هفته آینده" title="خبرگزاری فارس: پرداخت کمک بلاعوض به باغداران خسارت‌دیده تا 2 هفته آینده" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/10/06/13951006001372_PhotoA.jpg" width="250" height="150"></div> text/html 2017-01-15T13:16:17+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1188 <div align="center"><br><br><br><img itemprop="image" src="http://www.salamatnews.com/thumb/200/200/uploads/image_13951026324115.jpg" alt="بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه" title="بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه"></div> text/html 2017-01-14T20:12:12+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * رییس سازمان حفظ نباتات کشور خبر داد: http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1187 text/html 2017-01-14T20:09:18+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی میانگین حقوق 2 سال آخر تعیین شد http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1186 <div align="center"><img itemprop="contentUrl representativeOfPage" src="http://static2.rastannews.ir/thumbnail/cj9L8bZbDufe/8M-ofXKnCBomVWYMk41Hq8YgqXDDLTR0C6TJdSs9l5IeidVhXAwbMxeNNL-XpMv8-g8CvvNTIbQwZ57xZYTPhMLqXWhdKeCSRQ1QB1ywn51_QtytUwaX4ark5N47MpJCk0cV-7d02LZ0Qgib_Iwc3W6pnmGXMEA7/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86.jpg" alt="مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی میانگین حقوق 2 سال آخر تعیین شد" class="block wrapimg" width="250" height="187"></div>