ناظرین کشاورزی http://estekhdamnazerin.mihanblog.com 2017-12-13T08:59:51+01:00 text/html 2017-12-11T09:13:26+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * میزان عیدی سال ۹۷ کارکنان دولت http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1304 text/html 2017-11-29T07:07:28+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * کارمندان تحت پوشش قانون تامین اجتماعی معادل کارگران عیدی می‌گیرند http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1302 text/html 2017-11-23T04:41:58+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * تجمع ناظرانِ کشاورزی سراسر کشور در تهران http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1301 text/html 2017-11-20T12:01:45+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * تعیین تکلیف تمام ناظرین کشاورزی http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1300 text/html 2017-11-11T09:39:48+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * شیوه نامه دوره های عملی کارشناسان پهنه http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1299 text/html 2017-11-11T09:07:38+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1298 text/html 2017-11-04T15:05:30+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * نمونه سوالات ضمن خدمت مبانی پدافند غیرعامل.pdf http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1297 text/html 2017-11-04T06:08:15+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * بررسی طرح اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1296 text/html 2017-11-02T09:23:02+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * طرح دوفوریتی اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1295 <br> text/html 2017-10-31T19:29:45+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * جدول زمانبندی آزمون غیرحضوری پدافند غیر عامل http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1294 text/html 2017-10-21T08:26:35+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * دستورالعمل اجرای دوره های آموزش عملی در حوزه تولیدات گلخانه ای http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1290 <br> text/html 2017-10-21T08:23:18+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * برنامه آموزشی هشت روزه كشت كلزا http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1289 text/html 2017-10-12T05:23:07+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * آغاز سرشماری زنبورستان ها http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1288 <br> text/html 2017-10-11T04:44:11+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * حذف تبصره ده سال خدمت در مراکز خدمات http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1287 text/html 2017-10-08T15:31:59+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * نمایندگان مردم در خانه ملت با دو فوریت استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی تا پایان سال ۹۷ را موافقت کردند. http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1286