ناظرین کشاورزی http://estekhdamnazerin.mihanblog.com 2017-08-21T18:17:07+01:00 text/html 2017-08-21T02:37:47+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * نامه کارشناسان جهت بازنگری در طرح پهنه بندی http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1264 text/html 2017-08-05T23:31:43+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * بیوتروریسم درکمین تولیدات ایرانی/رهایی ازدام آفات امکان‌پذیر نیست http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1263 text/html 2017-07-26T23:18:36+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * فناوریهای مناسب شناسایی شده در زمینه مبارزه با سرمازدگی و تگرگ( جدید ) http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1262 text/html 2017-07-25T02:40:07+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * دولت اجازه استخدام نیروهای نهضتی، شرکتی و حق‌التدریس را دارد http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1261 text/html 2017-07-24T20:28:34+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * نظر خواهی در مورد ثبت سوابق نظارت http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1259 <br> text/html 2017-07-22T23:28:56+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * قابل توجه کلیه کارگزارن بیمه محصولات کشاورزی http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1260 text/html 2017-07-06T03:48:18+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * آمادگی برای عرضه گندم در بورس به قیمت تضمینی http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1258 text/html 2017-07-02T03:47:27+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * نشست مدیركل دفتر آموزش كاركنان با رییس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در خصوص ارتقاء كمی و كیفی سطح دوره های آموزشی http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1257 text/html 2017-06-25T03:22:28+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * ثبت سوابق آموزشی در سال 96 http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1256 text/html 2017-06-20T00:20:57+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * پیشنهاد افزایش حقوق مبنای کارکنان غیر برخوردار دولت بزودی به شورای حقوق و دستمزد می رود http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1254 text/html 2017-06-17T17:16:52+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * جزئیات استخدام و خروج در دولت/ هزینه جذب هر نفر چقدر است؟ http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1253 <div align="center"><font size="2"><img src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1396/3/27/710540_235.jpg" title="جزئیات استخدام و خروج در دولت/ هزینه جذب هر نفر چقدر است؟" alt="جزئیات استخدام و خروج در دولت/ هزینه جذب هر نفر چقدر است؟" style="text-align: justify; border: none;" class="img-responsive" align="left"></font></div> text/html 2017-06-07T10:57:36+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * قابل توجه فارغ التحصیلان بیکار http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1252 text/html 2017-06-06T15:30:26+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * کاهش ۲۰ میلیون تنی تولید گندم در سال ۲۰۱۷ http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1251 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><span id="photoframe"><br><br><img class="" alt="خبرگزاری فارس: کاهش ۲۰ میلیون تنی تولید گندم در سال ۲۰۱۷" title="خبرگزاری فارس: کاهش ۲۰ میلیون تنی تولید گندم در سال ۲۰۱۷" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/02/09/13960209001148_PhotoA.jpg" height="150" width="250"></span></font></div> text/html 2017-05-31T12:05:58+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * طرح توانمند سازی کارشناسان کشاورزی لرستان http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1250 text/html 2017-05-20T04:24:18+01:00 estekhdamnazerin.mihanblog.com علی * لیک گروه تلگرامی همکاران http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1249