ناظرین کشاورزی tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com 2018-06-24T11:08:37+01:00 mihanblog.com حقوق و مزایای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی نسبت به برخی از وزارتخانه ها در مجموع کمتر است. 2018-06-20T05:28:28+01:00 2018-06-20T05:28:28+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1358 علی * نامه نماینده محترم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی جناب دکتر شیویاری خدمت ریاست محترم جمهوری در خصوص افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی 2018-06-10T07:59:12+01:00 2018-06-10T07:59:12+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1357 علی * اشتباه محاسباتی در برآورد قیمت گندم وارداتی 2018-06-03T07:28:53+01:00 2018-06-03T07:28:53+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1356 علی * پیگیری وضعیت نامناسب حقوق کارکنان جهاد کشاورزی توسط معاون رییس جمهور 2018-06-02T04:49:56+01:00 2018-06-02T04:49:56+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1355 علی * کارشناسان بیمه کشاورزی در وزارت جهاد و بانک کشاورزی استخدام می‌شوند 2018-06-02T04:42:47+01:00 2018-06-02T04:42:47+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1354 علی * موافقت اولیه سازمان برنامه و بودجه با بررسی امکان افزایش حقوق کارکنان جهادکشاورزی و موسسات وابسته 2018-05-30T05:55:10+01:00 2018-05-30T05:55:10+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1353 علی * طرح تعین تکلیف کارگزران بیمه محصولات کشاورزی در مجلس 2018-05-26T05:17:37+01:00 2018-05-26T05:17:37+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1352 علی * پایین ترین رقم حقوق کارمندان دولت 20 درصد افزایش پیدا می کند 2018-05-16T07:38:01+01:00 2018-05-16T07:38:01+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1350 علی * افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان با اصلاحیه مجلس اجرایی می‌شود 2018-05-10T06:48:40+01:00 2018-05-10T06:48:40+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1349 علی * مجلس برای افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۷ اصلاحیه می‌دهد 2018-04-29T17:43:34+01:00 2018-04-29T17:43:34+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1348 علی * جوابیه " خانواده بزرگ‌وزارت جهاد کشاورزی" به امام جمعه تهران 2018-04-29T08:03:52+01:00 2018-04-29T08:03:52+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1347 علی * سوالات کارکنان جهاد کشاورزی از ابوترابی در پی صحبت های امروز ... 2018-04-27T14:37:47+01:00 2018-04-27T14:37:47+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1346 علی * نامه وزیرجهاد به جهانگیری بسیار تکان‌دهنده است 2018-04-27T14:16:48+01:00 2018-04-27T14:16:48+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1345 علی * تخلف قانونی مصوبه هیات دولت در مورد تعیین افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 97 2018-04-26T18:07:35+01:00 2018-04-26T18:07:35+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1344 علی * میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت تعیین شد 2018-04-26T04:16:01+01:00 2018-04-26T04:16:01+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1343 علی *