ناظرین کشاورزی tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com 2017-10-21T16:25:55+01:00 mihanblog.com دستورالعمل اجرای دوره های آموزش عملی در حوزه تولیدات گلخانه ای 2017-10-21T08:26:35+01:00 2017-10-21T08:26:35+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1290 علی * ]]> برنامه آموزشی هشت روزه كشت كلزا 2017-10-21T08:23:18+01:00 2017-10-21T08:23:18+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1289 علی * آغاز سرشماری زنبورستان ها 2017-10-12T05:23:07+01:00 2017-10-12T05:23:07+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1288 علی * ]]> حذف تبصره ده سال خدمت در مراکز خدمات 2017-10-11T04:44:11+01:00 2017-10-11T04:44:11+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1287 علی * نمایندگان مردم در خانه ملت با دو فوریت استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی تا پایان سال ۹۷ را موافقت کردند. 2017-10-08T15:31:59+01:00 2017-10-08T15:31:59+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1286 علی * آینده مبهم در افزایش حقوق کارکنان 2017-10-08T07:13:23+01:00 2017-10-08T07:13:23+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1285 علی * دستورالعمل تکمیل اطلاعات آمارگیری سراسری زنبورستان ها 2017-10-07T08:48:12+01:00 2017-10-07T08:48:12+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1284 علی * تائید و اعمال مدارک ادامه تحصیل کارکنان سازمان در مقطع کاردانی و کارشناسی 2017-10-04T10:06:25+01:00 2017-10-04T10:06:25+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1283 علی * دوره های آموزشی استان گیلان 2017-09-24T07:03:17+01:00 2017-09-24T07:03:17+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1280 علی * تغییرات مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی 2017-09-21T17:17:54+01:00 2017-09-21T17:17:54+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1279 علی * عدم ثبت نمرات دوره های مجازی فناوری اطلاعات 2017-09-20T03:47:34+01:00 2017-09-20T03:47:34+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1278 علی * تمدید زمان کلاس مجازی (استان مازندران) 2017-09-16T06:03:13+01:00 2017-09-16T06:03:13+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1277 علی * فراخوان شرکت در دوره آموزشی بانوان جدید الاستخدام 2017-09-13T07:47:32+01:00 2017-09-13T07:47:32+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1276 علی * ‍ 75 رقم جدید گیاهی و 70 آفت کش در استان اردبیل تولید شد 2017-09-13T07:43:25+01:00 2017-09-13T07:43:25+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1275 علی * تجلیل از کارشناس زن جهاد کشاورزی استان اردبیل به عنوان مروج نمونه کشوری 2017-09-10T05:59:52+01:00 2017-09-10T05:59:52+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1274 علی *