ناظرین کشاورزی tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com 2018-02-20T09:08:42+01:00 mihanblog.com وعده افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد 2018-02-15T04:19:27+01:00 2018-02-15T04:19:27+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1319 علی * حرف دل کارکنان خدوم وزحمتکش جهاد کشاورزی 2018-02-06T16:43:50+01:00 2018-02-06T16:43:50+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1318 علی * فواید آبیاری سنگین و یخ آب در زمستان 2018-02-06T16:36:16+01:00 2018-02-06T16:36:16+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1317 علی * خواسته های کارکنان مظلوم جهاد کشاورزی 2018-02-03T04:45:47+01:00 2018-02-03T04:45:47+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1316 علی * تائید و اعمال مدارک ادامه تحصیل کارکنان سازمان در مقطع کاردانی و کارشناسی 2018-01-23T08:25:58+01:00 2018-01-23T08:25:58+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1315 علی * افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه جدید دولت 2018-01-19T15:00:41+01:00 2018-01-19T15:00:41+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1314 علی * تعیین تکلیف بیمه کارگزاران کشاورزی تا قبل از بررسی بودجه 2018-01-18T12:54:53+01:00 2018-01-18T12:54:53+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1313 علی * جزییات افزایش حقوق ۱۰ تا ۱۸ درصدی در سال ۹۷ 2018-01-18T08:01:17+01:00 2018-01-18T08:01:17+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1312 علی * مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش ۱۸ درصدی حقوق‌های زیر ۵ میلیون 2018-01-13T13:44:58+01:00 2018-01-13T13:44:58+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1311 علی * تخصص 200 ناظر جهاد کشاورزی استان مازندران در حال خاموشی 2018-01-01T12:58:36+01:00 2018-01-01T12:58:36+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1310 علی * قانون بازنشستگی پیش از موعد به تایید شورای نگهبان رسید* 2017-12-29T16:24:01+01:00 2017-12-29T16:24:01+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1309 علی * خبر خوب نماینده مجلس درباره تعیین تکلیف ناظران کشاورزی 2017-12-27T18:36:11+01:00 2017-12-27T18:36:11+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1308 علی * افزایش حقوق کارکنان وزارت جهادکشاورزی 2017-12-26T10:00:01+01:00 2017-12-26T10:00:01+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1307 علی *
]]>
ابلاغ فرم استاندارد دوره های آموزشی مهارت افزایی مروجین پهنه 2017-12-25T10:09:13+01:00 2017-12-25T10:09:13+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1306 علی * اسامی برندگان در خصوص دوره پدافند غیرعامل 2017-12-16T08:17:32+01:00 2017-12-16T08:17:32+01:00 tag:http://estekhdamnazerin.mihanblog.com/post/1305 علی *